Χριστός γεννάται, δοξάσατε – “Christ is born, give ye glory”

xristos gennatai do3asate

Πριν είκοσι χρόνια, τις τελευταίες μέρες του 1998, κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Χριστός γεννάται, δοξάσατε”, σε περιορισμένης ποσότητας ψηφιακό δίσκο οικιακής κατασκευής. Μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο, μαζί με το εισαγωγικό σημείωμα επικαιροποιημένο στα αγγλικά.

Some twenty years ago, in the  last days of 1998, the album “Christos gennatai, doxasate” (“Christ is born, give ye glory”) was released as a limited quantity home-made CD. It is available for download from the link below, including translations and an updated small preface in English.

Κατέβασμα – Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s